Kronprinsessan vid Östersjöseminarium

Måndagen den 3 oktober deltog Kronprinsessan vid det årligen återkommande Östersjöseminarium som arrangeras av Stiftelsen Hållbara hav, tillsammans med Stockholms Universitet och Briggen Tre Kronor, på Kastellholmen i Stockholm.

Vid Briggen Tre Kronor på Kastellholmen i Stockholm: Anders Mannesten, vd BTK AB, Tina Elfwing, chef för Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet, Kronprinsessan och Göran Lindstedt, generalsekreterare Stiftelsen Hållbara hav.

Vid Briggen Tre Kronor på Kastellholmen i Stockholm: Anders Mannesten, vd BTK AB, Tina Elfwing, chef för Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet, Kronprinsessan och Göran Lindstedt, generalsekreterare Stiftelsen Hållbara hav. Foto: Jessica Gow/TT

Seminariet inleddes med en diskussion kring FN:s hållbarhetsmål - Agenda 2030 - och varför dessa mål är viktiga för Östersjön.

I ett panelsamtal lyftes sedan frågan kring riskkemikalier som används för att rena vatten och hur de påverkar den marina miljön. Som avslutning på förmiddagen diskuterades hur olika aktörer kan bidra till att FN:s hållbarhetsmål uppfylls.

Seminariet, som hölls för sjätte året i rad i Kolskjulet på Kastellholmen, arrangeras av Stiftelsen Hållbara hav, Stockholms Universitet och Briggen Tre Kronor AB.

I samband med seminariet visade Christoph Humborg, vetenskaplig ledare för Östersjöcentrum Stockholms universitet, Kronprinsessan Stockholms universitets nya forskningsfartyg R/V Electra af Askö.

I samband med seminariet visade Christoph Humborg, vetenskaplig ledare för Östersjöcentrum Stockholms universitet, Kronprinsessan Stockholms universitets nya forskningsfartyg R/V Electra af Askö. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsen Hållbara hav

Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Stiftelsen Hållbara hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Stiftelsen Hållbara hav skapar engagemang om Östersjöns framtid och informerar om all den forskning som sker så att kunskapen också blir till handling. Stiftelsens motto är tydligt – Det går att rädda Östersjön!

Till toppen