Kungen invigde Södra Cell Värö

Fredagen den 30 september var Kungen vid Södra Cell Värö för att inviga utbyggnaden av bruket. Värö bruk är ett sulfatmassabruk som ligger i Varbergs kommun, Hallands län.

Kungen, Lena Ek ordförande i Södra och Jonas Eriksson platschef på Södra Cell Värö vid invigning av Södras massabruk i Värö.

Kungen, Lena Ek ordförande i Södra och Jonas Eriksson platschef på Södra Cell Värö vid invigning av Södras massabruk i Värö. Foto: Södra

Dagen på Värö bruk inleddes med en rad föreläsningar där Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute, var moderator.

Bland annat hölls en paneldebatt med Södras vd Lars Idermark, ordförande Lena Ek och Jeremy Leggett, entreprenör inom solcellsindustrin samt debattör inom klimat och energi. Temat var branschens möjlighet att bygga värde på ett hållbart sätt och hur bioenergi är en väg framåt i detta sammanhang.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg avrundade förmiddagen med ett anförande.

Efter en lunch hölls invigningsceremonin och därefter visades anläggningen.

Johan Kuylenstierna, Lars Idermark, Lena Ek och Jeremy Leggett under samtalen om branschens möjlighet att bygga värde på ett hållbart sätt.

Johan Kuylenstierna, Lars Idermark, Lena Ek och Jeremy Leggett under samtalen om branschens möjlighet att bygga värde på ett hållbart sätt. Foto: Södra

Under rundvandringen på Värö.

Under rundvandringen på Värö. Foto: Södra

Södra Cell Värö

I februari 2014 beslutade Södras styrelse att investera i en kraftig utbyggnad av bruket i Värö. Expansionen för bruket i Värö innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Utöver en ökad massaproduktion innebär investeringen att bruket görs ännu mer energieffektiv. Bruket i Värö är redan idag oberoende av fossila bränslen vid normal drift. Tack vare investeringen kan leveranser av grön energi öka ytterligare.