Kungen besökte hållbar skogsindustri i Ångermanland

Onsdagen den 28 september var Kungen i Ångermanland tillsammans med landsbygds­minister Sven-Erik Bucht. Fokus för besöket var hållbar skogsindustri och framtida möjligheter att förädla råvaran.

Kungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht får se exempel på produkter som redan idag tillverkas av skogsråvara såsom textilier, biogas och lignosulfonat, som används vid betongframställning.

Kungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht får se exempel på produkter som redan idag tillverkas av skogsråvara såsom textilier, biogas och lignosulfonat, som används vid betongframställning. Foto: Processum

Besöket inleddes på pappersbruket Mondi Dynäs med en genomgång av fiberns väg från ved till massa och papper. Dynäsfabriken, vid Ångermanälven i Väja, Kramfors, startade som sågverk 1884. Den har utvecklats till att bli en av världens mest framstående tillverkare av högkvalitativ oblekt säck- och specialkraftpapper.

Hos Box Destilleri i Bjärtrå fick Kungen en visning av företagets produktion och höra om en satsning på besöksnäringen.

Under eftermiddagen var Kungen och landsbygdsministern på skogsexkursion mellan Bjärtrå och Träsk för att studera exempel på hållbart skogsbruk tillsammans med P-O Wedin, vd Sveaskog, Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, och Gunnar Holmgren, landshövding Västernorrland.

Under besöket på Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik.

Under besöket på Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Foto: Processum

Dagen avslutades på bioraffinaderiet Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik där Kungen och landsbygdsministern fick ta del av hur det tidigare massabruket utvecklats till ett modernt bioraffinaderi.

Representanter för bioraffinaderiinitiativet SP Processum AB och dess medlemsföretag Sekab, MoRe Research och Akzo Nobel visade exempel på och berättade om framtidens produkter och hur de kan ersätta fossilt baserade produkter i övergången till den framtida bioekonomin.