Drottningen i möten med World Childhood Foundation

Tisdagen den 27 och onsdagen den 28 september deltog Drottningen i möten med World Childhood Foundation. Sammankomsterna ägde rum på Kungl. Slottet.

Drottningen tillsammans med deltagare vid World Childhood Foundations årsmöte.

Drottningen tillsammans med deltagare vid World Childhood Foundations årsmöte. Foto: Clas Göran Carlsson

World Childhood Foundations årsmöte

World Childhood Foundations årsmöte ägde rum under onsdagen. Drottningen hälsade välkommen och ordförande Kenneth Bengtsson inledde årsmötet. Därefter presenterade generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux den framarbetade globala strategin för World Childhood Foundation.

Efter lunchen, som intogs i Prinsessan Sibyllas våning, presenterade kontoren i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA sina arbeten och aktiviteter under det gångna året samt planer för det kommande året.

Drottningen välkomnar deltagarna till årsmötet.

Drottningen välkomnar deltagarna till årsmötet. Foto: Kungahuset.se

International Council

Under tisdagen hölls ett möte med World Childhood Foundation International Council på Kungl. Slottet. Samverkansmöten inom World Childhood Foundations International Council hålls några gånger per år. Representanter från Childhoods fyra systerstiftelser belägna i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland utbyter då erfarenheter och diskuterar frågor som är gemensamma.

Under mötet med World Childhood Foundations International Council.

Under mötet med World Childhood Foundations International Council. Foto: Kungahuset.se

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende.

Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.

Läs mer om World Childhood Foundation