Prinsessan Sofia inviger Porfyr – den kungliga stenen

Tisdagen den 27 september invigde Prinsessan Sofia Porfyr – den kungliga stenen på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm. I utställningen visas konsthantverksföremål bland annat från de kungliga samlingarna.

Konstmuseets grundare Sven-Harry Karlsson, Prinsessan Sofia och museichef Elsebeth Welander-Berggren.

Konstmuseets grundare Sven-Harry Karlsson, Prinsessan Sofia och museichef Elsebeth Welander-Berggren. Foto: Kungahuset.se

Vid invigningen talade Prinsessan om den historiska och kungliga kopplingen till Älvdalen och vad porfyrverket kom att betyda för bygden.

Vid invigningen talade Prinsessan om den historiska och kungliga kopplingen till Älvdalen och vad porfyrverket kom att betyda för bygden. Foto: Kungahuset.se

I Älvdalen upptäcktes redan på 1700-talets första hälft att det fanns en blank, nästan svart, hård bergart – porfyr. Den blanka svårbearbetade stenen omvandlades till utsökta konsthantverksföremål på 1700-talets slut och under 1800-talet.

År 1818 köpte Karl XIV Johan porfyrverket i Älvdalen. Stenen var arbetskrävande att bryta och tidsödande att bearbeta vilket krävde skickliga arbetare och gjorde slutprodukterna dyra. Exklusiviteten och det kungliga intresset bidrog till föremålens status och attraktionskraft.

Rickard Thunér, antikhandlare, guidar Prinsessan genom utställningen. Det är Rickard Thunér och museichef Elsebeth Welander-Berggren som sammanställt porfyrutställningen.

Rickard Thunér, antikhandlare, guidar Prinsessan genom utställningen. Det är Rickard Thunér och museichef Elsebeth Welander-Berggren som sammanställt porfyrutställningen. Foto: Kungahuset.se

Kungliga personer beställde påkostade föremål från Älvdalen avsedda att fungera som statsgåvor. Gåvorna visade att Sverige inte bara var civiliserat utan också rikt på inhemska naturresurser, skickliga formgivare, hantverkare och arbetare.

Kungliga personer beställde påkostade föremål från Älvdalen avsedda att fungera som statsgåvor. Gåvorna visade att Sverige inte bara var civiliserat utan också rikt på inhemska naturresurser, skickliga formgivare, hantverkare och arbetare. Foto: Kungahuset.se

Porfyr med kunglig proveniens

Av Margareta Nisser-Dalman, överintendent Kungl. Husgerådskammaren

PORFYREOS – PURPURRÖD. Redan ordets etymologi avslöjar porfyrens attraktionskraft för en furste med ambition att visualisera sin maktställning. För den symbol- och historieorienterade Gustav III var attraktionskraften dubbel. Historien – den verkliga, den bibliska och den mytologiska – var för kungen ett propagandaverktyg och den röda egyptiska porfyren hade såväl symbolvärde som verklig historisk förankring.

Purpur upphöjdes till maktens färg av de ptolemeiska härskarna i Egypten och uttrycket ”i purpur född” anses komma från det porfyrklädda rum som såg arvingen till kejsartronen i det bysantinska riket födas.

Läs hela artikeln som är hämtad ur katalogen till utställningen

Porfyr – den kungliga stenen Pdf, 701 kB.

I de kungliga samlingarna finns ett stort antal porfyrföremål. I Västra trapphuset på Kungliga slottet står en hög vas av brun porfyr med ciselerade förgyllda lagerblad av brons vid botten och halsen.

I de kungliga samlingarna finns ett stort antal porfyrföremål. I Västra trapphuset på Kungliga slottet står en hög vas av brun porfyr med ciselerade förgyllda lagerblad av brons vid botten och halsen. Foto: Sanna Argus Tirén/ Kungl. Hovstaterna