Kungen vid kyrkomötets öppnande

Tisdagen den 27 september närvarade Kungen vid kyrkomötets högtidliga öppnande i Uppsala.

Kyrkomötets öppnande inleddes med en gudstjänst i Uppsala domkyrka under ledning av biskop Fredrik Modéus, Växjö stift.

Efter gudstjänsten talade kyrkomötets ordförande Karin Perers, ärkebiskop Antje Jackelén samt Irmgard Schwaetzer, preses för Tysklands evangeliska kyrka (EKD).

Svenska kyrkan och kyrkomötet

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3 miljoner medlemmar. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna, varav 249 väljs i direkta val och de återstående två väljs av de 31 kyrkoråden inom Svenska kyrkan i utlandet. Kyrkomötets ledamöter kommer från hela landet.