Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 22 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Costa Ricas ambassadör Jose Enrique Castillo Barrantes och UD:s introduktör Bertil Roth.

Costa Ricas ambassadör Jose Enrique Castillo Barrantes och UD:s introduktör Bertil Roth. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

På Inre borggården välkomnar Arméns musikkår Honduras ambassadör.

På Inre borggården välkomnar Arméns musikkår Honduras ambassadör. Foto: Kungahuset.se

Australiens ambassadör Jonathan Charles William Kenna på väg till högtidlig audiens på Kungl. Slottet.

Australiens ambassadör Jonathan Charles William Kenna på väg till högtidlig audiens på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Sydsudans ambassadör Majak Philemon Majok Koung och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani efter audiensen.

Sydsudans ambassadör Majak Philemon Majok Koung och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani efter audiensen. Foto: Kungahuset.se

Ett av Hovstallets återkommande uppdrag är de högtidliga audienserna. Hovstallet ger ceremonin en vacker och ståndsmässig inramning. Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg körs till Kungliga slottet.

Ett av Hovstallets återkommande uppdrag är de högtidliga audienserna. Hovstallet ger ceremonin en vacker och ståndsmässig inramning. Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg körs till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se