Prinsessan Madeleine i möte om FN:s utvecklingsmål för världens barn

Fredagen den 16 september var Prinsessan Madeleine i New York för att delta i ett seminarium kring lösningar för att de globala utvecklingsmålen i större utsträckning ska komma barn tillgodo. Mötet hölls i FN:s högkvarter på Manhattan.ess

Under mötet i FN-huset i New York.

Under mötet i FN-huset i New York. Foto: Pontus Höök/TT

Under högnivåmötet Solutions to Achieve the Sustainable Development Goals for Children diskuterades bland annat lösningar som kan bidra till att FN:s globala utvecklingsmål kommer barn tillgodo, samt betydelsen av att skapa nya partnerskap och åtgärder så att de mest grundläggande behoven för världens barn tillfredsställs. Barn utgör en tredjedel av världens befolkning.

Prinsessan Madeleine, Childhoods generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux och Olof Skoog, Sveriges ambassadör vid Förenta nationerna.

Prinsessan Madeleine, Childhoods generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux och Olof Skoog, Sveriges ambassadör vid Förenta nationerna. Foto: Kunghuset.se

I samband med högnivåmötet presenterades fortsättningen på kampanjen #EyesWideOpen som Prinsessan Madeleine initierade 2015. #EyesWideOpen syftar till att öka medvetenheten om sexuella övergrepp mot barn, samt uppmana vuxna att skydda barn mot sexuella övergrepp. En app har tagits fram som ska underlätta för vuxna att förebygga, känna igen och agera vid sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. Appen är ett samarbete mellan World Childhood Foundation, Darkness to Light och Ericsson.

"I världen blir ett barn av tio sexuellt utnyttjat. Genom FN:s globala utvecklingsmål lyfts frågan om barns rättigheter upp på högsta nivå och för mig är det viktigt att alla länder har på sin agenda att motverka sexuellt utnyttjande av barn och att vi reagerar och agerar om vi ser det ske. Det är alla barns rätt att få vara barn", säger Prinsessan Madeleine.

Solutions to Achieve the Sustainable Development Goals for Children arrangerades av Sveriges ständiga representation och Italiens ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York, samt World Childhood Foundation USA i samarbete med Andrea Bocelli Foundation.

Efter högnivåmötet hade Prinsessan Madeleine och Joanna Rubinstein, ansvarig Childhood USA, möte med Kailash Satyarthi om barnrättsfrågor. Han tilldelades 2014 Nobels fredspris tillsammans med Malala Yousafzai. De fick priset för sitt arbete mot förtryck av barn och unga människor och för rätten till utbildning för alla barn.

Efter högnivåmötet hade Prinsessan Madeleine och Joanna Rubinstein, ansvarig Childhood USA, möte med Kailash Satyarthi om barnrättsfrågor. Han tilldelades 2014 Nobels fredspris tillsammans med Malala Yousafzai. De fick priset för sitt arbete mot förtryck av barn och unga människor och för rätten till utbildning för alla barn. Foto: Kungahuset.se

Under kvällen hölls en välgörenhetsgala i regi av World Childhood Foundation USA.