Drottningen vid Maria Ungdoms 50-årsjubileum

Torsdagen den 15 september deltog Drottningen i ett seminarium med anledning av Maria Ungdoms 50-årsjubileum.

Helena von Schewen, sektionschef för ”Maria Ungdom”, och Drottningen.

Helena von Schewen, sektionschef för ”Maria Ungdom”, och Drottningen. Foto: Yanan Li/SLL

Maria Ungdom är en del av Beroendecentrum Stockholm och Stockholms läns landsting och är specialister på att hjälpa ungdomar som har problem med alkohol eller andra droger

Drottningen inledningstalade och sa:

Det är i svårigheterna som möjligheterna finns. Utan de fantastiska och engagerade medarbetarna inom Maria Ungdom hade inte verksamheten varit möjlig.

Ungdomarna är vår framtid. Vi måste alla göra vad vi kan för att ge dem hopp och framtidstro. Låt oss tillsammans fortsätta detta viktiga arbete!”

H.M. Drottningen

Därefter gavs fyra föredrag:

  • Professor Kent W. Nilsson – Beroendeutveckling – vad händer i hjärnan?
  • Med. dr Sara Lindholm – Drogers effekter på hjärnan
  • Med. dr Eva Serlachius – Ökad tillgänglighet till behandling – hur når vi fler barn och ungdomar?
  • Professor Olof Beck – Några glimtar och framtidsutsikter om nya droger och drogtester
Jubileet uppmärksammades med ett seminarium på Landstingshuset i Stockholm där Drottningen talade och forskare inom området ungdomar och skadligt bruk av alkohol och andra droger delade med sig av sina erfarenheter och insikter.

Jubileet uppmärksammades med ett seminarium på Landstingshuset i Stockholm där Drottningen talade och forskare inom området ungdomar och skadligt bruk av alkohol och andra droger delade med sig av sina erfarenheter och insikter. Foto: Yanan Li/SLL

Om Maria Ungdom

Maria Ungdom har hjälpt ungdomar med deras problem med alkohol och andra droger och deras psykiska ohälsa i 50 år.

Det framgångsrika arbetssättet har inspirerat kommuner i länet att starta flera så kallade Mini-Marior. Även de nya satsningarna på att nå unga vuxna upp till 25 år har startats med framgång.