Prins Carl Philip invigde utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur

Måndagen den 12 september invigde Prins Carl Philip fotoutställningen Vinnare och förlorare i svensk natur på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Prinsen vid Henrik Karlssons foto av en klockgroda, en art som kommer tillbaka. Idag kan man åter höra deras lite sorgliga spel från många små vattendrag i Skåne.

Prinsen vid Henrik Karlssons foto av en klockgroda, en art som kommer tillbaka. Idag kan man åter höra deras lite sorgliga spel från många små vattendrag i Skåne. Foto: Karin Törnblom/IBL Bildbyrå

Vår djurvärld förändras hela tiden. Ibland beror det på oss, ibland på faktorer som vi inte råder över eller ens känner till. I utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur medverkar drygt 30 fotografer med bilder av ett 40-tal djurarter som det gått bra respektive dåligt för de senaste 50 åren.

Prins Carl Philip höll ett invigningstal och sa:

I dag inviger vi utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur. Och vi gör det med den starka förhoppningen att bilderna ska bidra till att förlorarna blir färre – och vinnarna fler.

Som min far uttryckte det i förordet till Naturfotografernas första bok 1985: ʽNog måste allt detta få bestå och vara ett självklart arv från generation till generation, i all framtid ̓.

H.K.H. Prins Carl Philip

Prinsen guidas genom utställningen av Henrik Ekman, naturfotograf och kommentator i naturprogram, och naturfotograf Magnus Elander. Båda har varit delaktiga i utställningens tillblivelse.

Prinsen guidas genom utställningen av Henrik Ekman, naturfotograf och kommentator i naturprogram, och naturfotograf Magnus Elander. Båda har varit delaktiga i utställningens tillblivelse. Foto: Karin Törnblom/IBL Bildbyrå

Utställningen är producerad i samverkan med Naturfotograferna, en förening som har verkat för fotoetik och naturvårdsengagemang sedan 1966. Det är med hänsyn som utgångspunkt som de sanna naturbilderna kommer till. Det är med intresse för naturens motiv som Sveriges främsta naturfotografer samlats under en organisation.

Vinnare och förlorare i svensk natur visades 13 september till 15 januari 2017 på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.