Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare

Torsdagen den 8 september delade Prins Daniel ut Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare till Gustav Smith, docent i hjärtsjukdomar och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Docent Gustav Smith och Prins Daniel.

Docent Gustav Smith och Prins Daniel. Foto: Gustav Mårtensson

Ceremonin ägde rum under Hjärt-Lungfondens seminarium En dag för genombrott på Aula Medica i Solna.

Gustav Smith, docent i hjärtsjukdomar och läkare vid Skånes universitetssjukhus, och hans forskargrupp har genom omfattande befolkningsstudier studerat gener hos tusentals individer som drabbats av hjärtsvikt. Nyligen fann de en gen som verkar spela en viktig roll för patientens överlevnad. Nu ska de kartlägga hur genen fungerar och på vilket sätt den påverkar hjärtat.

Anslaget från Hjärt-Lungfonden möjliggör det fortsatta arbetet med att hitta nya biomarkörer och effektivare behandling för den livshotande diagnosen hjärtsvikt.

Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare

Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Mottagaren utses av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse och har gett namn till anslaget som består av sex miljoner kronor som fördelas över tre år.

Läs mer om Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare
Läs mer om Hjärt-Lungfonden.