Prinsparet vid möte om livet på nätet

Onsdagen den 7 september bjöd Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse in till symposium på Kungl. Slottet. Mötets tema var Så vill vi att vuxna pratar med oss om nätet.

Prinsparet tillsammans med elever från Kista grundskola och Vasa Real.

Prinsparet tillsammans med elever från Kista grundskola och Vasa Real. Foto: Kungahuset.se

Till mötet hade stiftelsen framförallt bjudit in barn och unga i åldrarna 12–15 år från Kista grundskola och Vasa Real.

Prinsparet välkomnar till mötet på Kungl. Slottet.

Prinsparet välkomnar till mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsens verksamhetschef Sofia Ewerlöf hälsade välkommen och berättade att de under arbetet med stiftelsen träffat forskare, jurister och psykologer och att det finns en sak som alla lyfter – att kommunikationen mellan barn och vuxna om livet på nätet måste bli mycket bättre.

Prinsparet berättade att stiftelsens första utmaning är att bidra till fler och bättre samtal mellan vuxna och ungdomar om frågor som rör nätet och sociala medier.

Prinsparet berättade att stiftelsens första utmaning är att bidra till fler och bättre samtal mellan vuxna och ungdomar om frågor som rör nätet och sociala medier. Foto: Kungahuset.se

Därefter talade Prinsparet och Prinsen sa:

Vi har förstått att många vuxna tror att det bara är att säga stopp, att man borde ta bort sina sociala medier. Då försvinner problemet. Men det är mer komplicerat än så. I dag är det som att stänga ned viktiga delar av ens liv, verkliga livet är också på nätet.

Och utifrån den insikten måste vi ta vårt ansvar och lyssna på er som lever där: Om var gränserna går. Om hur man kan hjälpa andra. Och vad vi vuxna kan göra om man blir utsatt. Därför är stiftelsens första utmaning att bidra till fler och bättre samtal mellan vuxna och ungdomar om frågor som rör nätet och sociala medier.

H.K.H. Prins Carl Philip

Isa Gavlan och Linnea Holst berättade om kampanjen Polare på Polhem, mot kränkningar och trakasserier på nätet, som de drev under gymnasietiden på Polhemskolan i Lund. De poängterade hur viktigt det var att ha engagerade vuxna för att nå det stora genomslag som de gjorde.

Förmiddagen fortsatte sedan med arbete i grupper där de unga diskuterade ”Så vill vi att vuxna pratar med oss om nätet” och de vuxna tänkte kring ”Så tror vi att barn vill att vuxna ska tala med dem om nätet”.

Vid grupparbetet på temat ”Så vill vi att vuxna pratar med oss om nätet”.

Vid grupparbetet på temat ”Så vill vi att vuxna pratar med oss om nätet”. Foto: Kungahuset.se

Därefter redovisades vad man kommit fram till och flera barn lyfte att vuxna ska vara nyfikna men respektera barns privatliv. Att föräldrar behöver lära sig om olika plattformar och sociala medier, att de ibland bara ska lyssna och finnas som stöd. Men även att unga gärna vill lära sig och samtala kring vad som händer i världen och i samhället, som om varför det finns hat och hur rasismen tagit sig uttryck genom historien.

Samtalen fortsatte under pauserna.

Samtalen fortsatte under pauserna. Foto: Kungahuset.se

Dagens symposium var starten för stiftelsens satsning på att bidra till att förbättra kommunikationen mellan unga och vuxna vad gäller livet på nätet. Mötet genomfördes i samarbete med barnrättsorganisationen Bris.

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse

Syftet med stiftelsen är att motverka mobbning med visionen att barn och unga ska ha rätt och möjlighet att få vara sig själva. Arbetet kommer främst att rikta in sig på att motverka näthat och sprida kunskap om dyslexi. Till grund för stiftelsens arbete ligger Prinsparets engagemang i dessa frågor.

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse bildades i samband med bröllopet mellan Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia den 13 juni 2015.