Kungen vid ABB Technology Day

Måndagen den 5 september närvarade Kungen vid ABB Technology Day som är en del i firandet av ABB:s svenska forskningscenter 100 år.

Vid presentationen av YuMi, en tvåarmad industrirobot med styrning för montering av små komponenter. Här tillverkar den ett Childhood-armband.

Vid presentationen av YuMi, en tvåarmad industrirobot med styrning för montering av små komponenter. Här tillverkar den ett Childhood-armband. Foto: Kim Norman

ABB Corporate Research bjöd in kunder, politiker och företrädare för universitet till Technology Day för att tillsammans diskutera lösningar och samarbeten för framtidens hållbara klimat.

Kungen välkomnas till ABB Technology Day i Västerås av ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

Kungen välkomnas till ABB Technology Day i Västerås av ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. Foto: Kim Norman

Dagen innehöll bland annat en presentation av ABB:s strategi Next Level, en resumé av teknikutvecklingen och blick in i framtiden samt en introduktion till nästa generations robotar med professor Danica Kragic. Under en rundvandring förevisades exempel på innovationer, som högspänd likströmsbrytare, YuMi-roboten, framtidens gruva och framtidens elnät.

För att ytterligare uppmärksamma hundraårsjubileet invigde ABB sin nya tillväxthub SynerLeap som fokuserar på att skapa ett ekosystem för den digitaliserade industrin.

Dagen avrundades med tal av Kungen, där han sa:

Framtida konkurrenskraft kommer att vara avhängigt av högkvalitativ forskning och förmåga att attrahera globala talanger. [ … ]

Ju mer vi investerar i forskning, desto större anledning har vi att se framtiden an med självförtroende.

H.M. Konungen

I laboratoriet Light house visades teknik som används för högspänd likströmsöverföring. Det möjliggör att energi kan överföras över långa avstånd med små förluster, från energikälla till konsumenter.

I laboratoriet Light house visades teknik som används för högspänd likströmsöverföring. Det möjliggör att energi kan överföras över långa avstånd med små förluster, från energikälla till konsumenter. Foto: Kim Norman

ABB:s svenska forskningscenter 100 år

År 1916 grundades Centrallaboratoriet på ASEA i Västerås, föregångaren till dagens ABB Corporate Research.

Under hundra år har forskningscentret medverkat till utvecklingen av en rad innovationer, exempelvis världens första syntetiska diamanter på 1950-talet, den första elektriska industriroboten på 1970-talet samt en rad innovationer inom högspänd likström. Corporate Research arbetar i dag med flera viktiga projekt inom kraft- och automationsteknik som kan bidra till en mer hållbar värld.