Drottningen vid utbildningsstart för Silviasystrar

Måndagen den 5 september närvarade Drottningen vid introduktionsdagen för nya Silviasystrar på Silviahemmet.

Drottningen vid introduktionsdagen för nya Silviasystrar.

Drottningen vid introduktionsdagen för nya Silviasystrar. Foto: Yanan Li/Silviahemmet.

Det är 31 elever från hela landet som nu påbörjar sin utbildning, som är en samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen är för undersköterskor och är på 60 universitetspoäng. Efter genomförd utbildning erhålls titeln Silviasyster.

Drottningen tillsammans med blivande Silviasystrar.

Drottningen tillsammans med blivande Silviasystrar. Foto: Yanan Li/Silviahemmet.

Efter utbildningsstarten inspekterade Drottningen och Wilhelmina Hoffman, rektor- och verksamhetschef för Silviahemmet, tomten för ”SilviaBo”. ”SilviaBo” är ett pilotprojekt med demensanpassade boenden i anslutning till Silviahemmets dagverksamhet på Drottningholmsmalmen. Byggstart är planerad till december 2016.

Efter utbildningsstarten inspekterade Drottningen och Wilhelmina Hoffman, rektor- och verksamhetschef för Silviahemmet, tomten för ”SilviaBo”. ”SilviaBo” är ett pilotprojekt med demensanpassade boenden i anslutning till Silviahemmets dagverksamhet på Drottningholmsmalmen. Byggstart är planerad till december 2016. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen på Alla Hjärtans Dag 1996. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Läs mer om Silviahemmet