Kronprinsessan vid Östersjöseminarium

Fredagen den 2 september deltog Kronprinsessan i ett seminarium om Östersjön på Dalarö, Rosenön.

Sofie Allert, Swedish Algae Factory, Lasse Gustavsson, Oceana, Johan Rockström, Zennström Philanthropies, Maja Brisvall, The Quantified Planet, Kronprinsessan, Niklas Zennström, Founder Zennström Philanthropies, Barbara Jackson, Baltic Sea Programme Director och Catherine Zennström, Founder Zennström Philanthropies.

Sofie Allert, Swedish Algae Factory, Lasse Gustavsson, Oceana, Johan Rockström, Zennström Philanthropies, Maja Brisvall, The Quantified Planet, Kronprinsessan, Niklas Zennström, Founder Zennström Philanthropies, Barbara Jackson, Baltic Sea Programme Director och Catherine Zennström, Founder Zennström Philanthropies. Foto: Kungahuset.se

I syfte att sätta fokus på den svåra miljösituationen i Östersjön bjöd Niklas Zennström, grundare av Zennström Philanthropies, in till Östersjöseminarium på Dalarö, Rosenön.

Zennström Philanthropies arbetar för att ändra Östersjöns negativa miljöutveckling genom att sammanföra offentlig och privat sektor, organisationer och allmänhet till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Föredragshållare var Quantified Planet, Swedish Algae Factory och Oceana som presenterade aktuell forskning och teknikutveckling användbar för fortsatt arbete med Östersjöfrågan.