Kungen vid World Water Week 2016

Onsdagen den 31 augusti delade Kungen ut Stockholm Water Prize 2016 till professor Joan B. Rose från USA. Tidigare under dagen närvarade Kungen vid seminariet Pollution or Prosperity? där årets pristagare var en av talarna.

Kungen och Joan B. Rose vid prisceremonin på Stockholms stadshus.

Kungen och Joan B. Rose vid prisceremonin på Stockholms stadshus. Foto: Jonas Borg

Under förmiddagen närvarade Kungen vid seminariet Pollution or Prosperity? som hölls på City Conference Centre, Norra Latin. Seminariet ingår i World Water Week som i år har temat Vatten för hållbar tillväxt (Water for Sustainable Growth).

Vid seminariet diskuterades vatten, vattenkvalitet och hållbar tillväxt. Årets mottagare av Stockholm Water Prize professor Joan B. Rose från USA, inledningstalade och lyfte det globala problem som vattenrelaterade sjukdomar utgör. Hon är en av världens ledande experter på vattnets mikrobiologi och har ägnat sin karriär åt att förbättra vattenkvalité och folkhälsa.

Kungen och professor Joan B. Rose.

Kungen och professor Joan B. Rose. Foto: Jonas Borg

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar kring 650 miljoner människor tillgång till rent vatten och uppskattningsvis dör varje dag 900 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Nära 2,3 miljarder människor saknar tillgång till en ordentlig toalett eller latrin.

Seminariets moderator Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, och seminariedeltagarna: Joan B. Rose, Rita Colwell, Kevin Urama, Naina Lal Kidwai och Jan Eliasson.

Seminariets moderator Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, och seminariedeltagarna: Joan B. Rose, Rita Colwell, Kevin Urama, Naina Lal Kidwai och Jan Eliasson. Foto: Jonas Borg

Under seminariet deltog också: Rita Colwell, mottagare av Stockholm Water Prize 2010, Kevin Urama, Senior Advisor to the President of the African Development Bank, Naina Lal Kidwai, ordförande Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry Water Mission och ordförande för India Sanitation Coalition samt FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson.

Samtalen rörde sig bland annat om vikten av att ändra synsätt och hantera vatten som ekonomisk resurs och inte som något självklart som naturen ger. Vidare att det finns kunskap och lösningar till exempel vad gäller att rena avloppsvatten, ta tillvara regnvatten och genomföra omfattande sanitetsprogram men att kunskapen måste nå ut och engagemanget säkerställas. Samtliga seminariedeltagare poängterade att vattenfrågan berör det mesta vad gäller en hållbar framtid som jämställdhet, utbildning, fred och bekämpning av fattigdom.

Under kvällen delade Kungen ut Stockholm Water Prize 2016 till Joan B. Rose vid en ceremoni i Stockholms stadshus.

Joan B. Rose tilldelas årets pris ”för sina enorma bidrag till global folkhälsa. Genom att kartlägga och bedöma hälsorisker i vatten, och skapa praktiska riktlinjer och verktyg åt beslutsfattare och allmänhet, har hon bidragit till en friskare värld.”

Vid banketten på Stockholms stadshus.

Vid banketten på Stockholms stadshus. Foto: Jonas Borg

Under den efterföljande banketten höll Kungen tacktal och lyfte att vi nu måste fullfölja den klimatöverenskommelse som världens länder har enats om och att det innebär stora utmaningar framöver. För att lyckas kommer vatten att vara en nyckelfaktor – då tillgång till rent och friskt vatten är en förutsättning för att nå nästan varenda ett av de globala hållbarhetsmålen.

World Water Week 2016

Den 28 augusti – 2 september möts experter, beslutsfattare och innovatörer från hela världen i Stockholm för att diskutera vattenfrågor under World Water Week, en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Årets tema är Vatten för hållbar tillväxt (Water for Sustainable Growth) och veckan kommer att avhandla ämnen som Agenda 2030, jämställdhetsfrågor, klimatförändringar, konfliktlösning och vattenförvaltning.