Drottningen vid utbildningsstart för Silviasjuksköterskor

Måndagen den 29 augusti närvarade Drottningen vid introduktionsdagen för blivande Silviasjuksköterskor på Silviahemmet.

Drottningen och Silviahemmets verksamhetschef Wilhelmina Hoffman tillsammans med blivande Silviasjuksköterskor.

Drottningen och Silviahemmets verksamhetschef Wilhelmina Hoffman tillsammans med blivande Silviasjuksköterskor. Foto: Yanan Li

Det är 19 sjuksköterskor som deltar i utbildningen. Den omfattar 30 högskolepoäng och är en webbaserad distansutbildning i regi av Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Utbildningens fokus ligger på omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård och omvårdnad. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin, som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete samt stöd till närstående.

I dag finns det 206 utbildade Silviasjuksköterskor.

Om Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen på Alla Hjärtans Dag 1996. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Läs mer om Silviahemmet