Prinsessan Sofia vid näringslivsdagen i Båstad

Torsdagen den 4 augusti deltog Prinsessan Sofia i näringslivsdagen A Sustainable Tomorrow, på Hotel Skansen i Båstad. Dagen arrangerades av Gränslösa Möten.

John Hope Bryant, Prinsessan Sofia och Fredrik Reinfeldt vid näringslivsdagen där ämnet hållbarhet diskuterades.

John Hope Bryant, Prinsessan Sofia och Fredrik Reinfeldt vid näringslivsdagen där ämnet hållbarhet diskuterades. Foto: Björn Lindgren/TT

Dagens huvudtalare var Fredrik Reinfeldt, som berörde förändringar i Sverige, Europa och världen, samt John Hope Bryant, en av USA:s mest profilerade affärsmän och rådgivare till flera amerikanska presidenter. Han gav en global bild av världens hälsotillstånd och exempel på hur vi alla kan bidra till en hållbar morgondag med tillväxt.

Moderator var Kattis Ahlström.

Gränslösa Möten arbetar för att skapa och utveckla mötesplatser för människor med samma värdegrunder men med olika referensramar, erfarenheter, utbildningar, kunskaper och synsätt.

Gränslösa Möten och Project Playground har ingått ett långsiktigt samarbete med fokus på interaktion genom nya möten.

Prinsessan Sofia är en av grundarna av Project Playgroundoch är i dag dess hedersordförande. Organisationen verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet med fokus på individen.