Kungen besöker vattenkraftverk i Uppsala län

Onsdagen den 15 juni var Kungen i Uppsala län för att besöka de två vattenkraftverken Untra och Älvkarleby.

Kungen vid Untra kraftverk.

Kungen vid Untra kraftverk. Foto: Fortum

Besöket inleddes vid Untra kraftverk där Kungen fick en presentation och visning av kraftstationen. Untra som ligger utmed Dalälven i Tierps kommun byggdes av Stockholms Gas- och Elektricitetsverk för Stockholms elförsörjning. Vattenkraftverket togs i drift 1918 och har sedan dess varit viktig för Sveriges elförsörjning.

Untra vattenkraftsstation. Stationsbyggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Gustaf de Frumerie, som var tidigare medhjälpare till Ferdinand Boberg vid Värtaverket och byggnaden för Stockholms vattenledningsverk och Stockholms gasverk.

Untra vattenkraftsstation. Stationsbyggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Gustaf de Frumerie, som var tidigare medhjälpare till Ferdinand Boberg vid Värtaverket och byggnaden för Stockholms vattenledningsverk och Stockholms gasverk. Foto: David Sica/Stella Pictures

Förmiddagen fortsatte vid Älvkarleby kraftverk som ligger åtta kilometer från Dalälvens utlopp i Östersjön. Kungen fick se kraftstationen och veta mer om forskningslaboratoriet och deras tester inom bland annat vind- och vattenkraft.

Älvkarleby vattenkraftverk räknas tillsammans med kraftverken Olidan och Porjus till de tre så kallade pionjärverken som alla byggdes i början av 1900-talet. De tre pionjärverken blev startskottet för elektrifieringen av Sverige och därmed också industrialiseringen. Vattenkraften svarar idag för ca 45 % av den svenska elproduktionen.

Under rundturen i Älvkarleby kraftstation.

Under rundturen i Älvkarleby kraftstation. Foto: Kunghuset.se

Besöket avrundades med en presentation om energiforskning i Sverige av Kristina Edström. Hon är professor vid Uppsala universitet och samordnare för STandUP for Energy, ett samarbete mellan Uppsala universitet, KTH, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Forskningsprogrammet bildades som resultat av regeringens satsning på högkvalitativ forskning inom områden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv.