Drottningen vid broschutdelning på Silviahemmet

Tisdagen den 14 juni och onsdagen den 15 juni delade Drottningen ut broscher och examensbevis till nyexaminerade Silviasjuksköterskor och Silviasystrar. Ceremonierna hölls på Silviahemmet.

Under broschutdelningen på Silviahemmet.

Under broschutdelningen på Silviahemmet. Foto: Yanan Li

Under tisdagen delade Drottningen ut broscher och examensbevis till 16 nyexaminerade Silviasjuksköterskor.

Vid Silviasjuksköterskornas examensceremoni.

Vid Silviasjuksköterskornas examensceremoni. Foto: Yanan Li

Sophiahemmets högskola ger i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet det nätbaserade utbildningsprogrammet Silviasjuksköterska – Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård. Efter genomgången utbildning får studenterna ta emot Silviahemmets brosch och rättighet att bära titeln Silviasjuksköterska. Utbildningen startade 2008 och det finns idag 206 utbildade Silviasjuksköterskor.

Vid onsdagens ceremoni var det 32 nyexaminerade Silviasystrar som tog emot broscher och examensbevis av Drottningen.

Vid Silviasystrarnas examensceremoni.

Vid Silviasystrarnas examensceremoni. Foto: Yanan Li

Den första Silviasysterutbildningen startade 1996 på Silviahemmet under ledning av professor Barbro Beck-Friis. År 2004 blev Silviasysterutbildningen – specialisering i demensvård för undersköterskor, webbaserad genom samverkan mellan Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola. Utbildningen till Silviasyster ger 60 högskolepoäng. Totalt har nu 579 undersköterskor genomgått utbildningen.

Silviahemmet

Drottningen tog initiativet till Stiftelsen Silviahemmet år 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildnings­certifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården.

Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.