Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen

Måndagen den 13 juni deltog Kungen och Prins Carl Philip i Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruksuniversitet och Stenhammars godsförvaltning. Årets tema var När- eller därproducerat? Aspekter på klimat, miljö och matsäkerhet.

Kungen hälsar välkommen till Stenhammar.

Kungen hälsar välkommen till Stenhammar. Foto: Charles Hammarsten/IBL

På Stenhammar, strax utanför Flen, samlades ett 100-tal inbjudna gäster för att ta del av seminarium under förmiddagen och en exkursion på eftermiddagen.

Dagen inleddes med att Kungen hälsade välkommen till Stenhammar. I sitt tal sa Kungen:

Att djuren ska må bra är en ledstjärna för verksamheten här på Stenhammar. Och det är också något som utmärker svensk djurhållning överlag. [...]

I år är det 30 år sedan Sverige förbjöd att ge antibiotika till djur annat än i rent medicinskt syfte. En fråga som är extra aktuell nu, när bakterier som är resistenta mot antibiotika hotar folkhälsan globalt.

H.M. Konungen

Bland föredragshållarna under förmiddagen märktes bland andra Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen, som talade kring jordbruket och klimatet samt Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet, och Maria Forshufvud, Svenskmärkning AB, som diskuterade sårbarhet och spårbarhet.

Eftermiddagens exkursion var på temat Betesdrift – interaktion med den vilda faunan och leddes av Urban Emanuelsson och Carl-Gustaf Thulin, SLU.

Under fältvandringen på Stenhammar.

Under fältvandringen på Stenhammar. Foto: Kungahuset.se

Kungen i samtal med naturguiderna Carl-Gustaf Thulin och Urban Emanuelsson.

Kungen i samtal med naturguiderna Carl-Gustaf Thulin och Urban Emanuelsson. Foto: Kungahuset.se

Om Stenhammardagen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Om Stenhammar

Stenhammar ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram tills sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.

Läs mer om Stenhammar