Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 2 juni tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Bhutans ambassadör Pema Choden anländer till Kungl. Slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg.

Bhutans ambassadör Pema Choden anländer till Kungl. Slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Panamas ambassadör Jaimee Ortega, Malis ambassadör Toumani Djime Diallo, Tchads ambassadör Mahamat Senoussi och Bhutans ambassadör Pema Choden.

Malis ambassadör Toumani Djime Diallo med följe tillsammans med UD:s introduktör Bertil Roth utanför Östra valvet, Kungl. Slottet.

Malis ambassadör Toumani Djime Diallo med följe tillsammans med UD:s introduktör Bertil Roth utanför Östra valvet, Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Panamas ambassadör Jaimee Ortega och introduktör Bengt Lundborg vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Panamas ambassadör Jaimee Ortega och introduktör Bengt Lundborg vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Tchads ambassadör Mahamat Senoussi och introduktör Birgitta Holst Alani vid Hovstallets vagn på Kungl. Slottets inre borggård.

Tchads ambassadör Mahamat Senoussi och introduktör Birgitta Holst Alani vid Hovstallets vagn på Kungl. Slottets inre borggård. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Tchads ambassadör Mahamat Senoussi färdas uppför Slottsbacken i en av Hovstallets vagnar.

Tchads ambassadör Mahamat Senoussi färdas uppför Slottsbacken i en av Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Kungen anländer och Richard Beck-Friis, chef för Kommendantstaben, bekräftar att all militär personal är på plats och redo för dagens ceremoni.

Kungen anländer och Richard Beck-Friis, chef för Kommendantstaben, bekräftar att all militär personal är på plats och redo för dagens ceremoni. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin hälsar Kungen på livgardisterna i Östra trappan och får svaret: Gud bevare Konungen!

Vid ceremonin hälsar Kungen på livgardisterna i Östra trappan och får svaret: Gud bevare Konungen! Foto: Kungahuset.se

Bhutans ambassadör Pema Choden med följe vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Bhutans ambassadör Pema Choden med följe vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se