Prins Daniel delar ut Hjärt-Lung­fondens stora forsknings­anslag

Onsdagen den 1 juni delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag till professor Magnus Sköld, Karolinska Institutet. Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung, professor Magnus Sköld och Prins Daniel.

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung, professor Magnus Sköld och Prins Daniel. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Picture

Varje år delar Hjärt-Lungfondenut ett forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Årets forskningsanslag tilldelas Magnus Sköld, professor i lungmedicin på Karolinska institutet, för hans nationella forskningsprojekt kring KOL. Målet är att ta reda på varför icke-rökare drabbas av KOL.