Kungen delade ut stipendier från H.M. Konungens 50-årsfond

Tisdagen den 31 maj delade Kungen ut stipendium från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till 16 forskare.

Tekn dr Emma Nehrenheim och Tekn lic Jesper Olsson, vid Mälardalens högskola, belönas för projektet ”Mikroalger som naturlig polymer i framtidens reningsverk”.

Tekn dr Emma Nehrenheim och Tekn lic Jesper Olsson, vid Mälardalens högskola, belönas för projektet ”Mikroalger som naturlig polymer i framtidens reningsverk”. Foto: Kungahuset.se

Stipendiaterna mottog sina stipendier av Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Efter stipendieutdelningen föreläste professor Chris Evans som är innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Evans, UK Centre for Ecology and Hydrology at University of Bangor, huvudsakliga forsknings­inriktning avser hur markanvändning och atmosfäriskt nedfall påverkar kolcykeln i sötvatten, hur detta interagerar med ett ändrat klimat och vad detta innebär för flödet av växthusgaser till atmosfären.

Kungen tillsammans med stipendiaterna.

Kungen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Clas Göran Carlsson

Kung Carl XVI Gustafs miljöstipendium fyller 20 år

Unga miljöforskare fick 1,6 miljoner av kungen

Hur påverkas fiskynglens utveckling till vuxna fiskar i Östersjön när de exponeras för mikroskopiska plastfragment i havet?

En konsekvensstudie av detta ”nya” miljöproblem erhöll ett av de femton miljöforskningsstipendier, som kung Carl Gustaf delade ut i tisdags i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. I år firar kungens miljöstipendium 20 år.

Läs Peter Hannebergs artikel om stipendieutdelningen Pdf, 109.9 kB.