Kungaparet vid Konstnärernas vänners årshögtid

Måndagen den 30 maj närvarade Kungaparet vid Konstnärernas vänners årshögtid som traditionsenligt hölls på Prins Eugens Waldemarsudde.

Kungaparet välkomnas till Waldemarsudde av Eira, Karin Sidén, överintendent och museichef, samt Konstnärernas vänners ordförande Carl-Gustaf Petersén.

Kungaparet välkomnas till Waldemarsudde av Eira, Karin Sidén, överintendent och museichef, samt Konstnärernas vänners ordförande Carl-Gustaf Petersén. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Konstnärernas vänner stiftades 1937 och prins Eugen var ständig ordförande fram till sin död.

Under högtiden överlämnades blommor och diplom till:

  • Lars Arvidsson som har utsetts till 2016 års konstnär. Han arbetar med både måleri och grafik men har också gjort scenografi till dansföreställningar samt offentliga utsmyckningar.
  • Gunnar Bolin, kulturjournalist vid Sveriges Radio, som är 2016 års mottagare av priset från Stiftelsen Renässans för Humaniora.
  • Lars Furborg, fv. kulturchefen i Vingåkers kommun, tilldelades Stiftelsen Renässans för Humanioras jubileumspris för sina insatser i återskapandet av Säfstaholms slott och dess samlingar.

Stiftelsen Renässans för Humaniora firar 10-årsjubileum genom att förutom sitt årliga kulturpris också dela ut ett särskilt jubileumspris. Stiftelsen förvaltas sedan tio år av Föreningen Konstnärernas Vänner. Avsikten är att främja, stödja och uppmuntra verksamma personer inom humaniora och konst i Sverige i form av ett årligt Kulturstipendium på 50 000 kronor.

Prins Eugens Waldemarsudde, som ursprungligen var hem åt prins Eugen (1865-–1947), är idag ett välbesökt konstmuseum.

Prins Eugens Waldemarsudde, som ursprungligen var hem åt prins Eugen (1865–1947), är idag ett välbesökt konstmuseum. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Föreningen Konstnärernas Vänner

Föreningen bildades 1937 på Konstnärsklubben med Prins Eugen som en av initiativtagarna. Föreningens ändamål är att bidra till den fond som Konstnärsklubben bildade under namnet Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond.

Fondens avkastning erbjuder hjälp till svenska målare, skulptörer, grafiker och tecknare som av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt och därigenom är i behov av ekonomiskt stöd.