Kungaparet besökte Nationalmuseum

Måndagen den 30 maj besökte Kungaparet Nationalmuseum och fick en guidad tur av överintendent Berndt Arell och Fredrik Eriksson, Nationalmuseums projektledare för renoveringen, genom museibyggnaden som genomgår en genomgripande renovering.

Kungaparet tar del av renoveringsarbetet. En stor förändring är att byggnadens fönster tas fram igen. När museet fick elektriskt ljus på 1920-talet började de sättas igen, bland annat för att skydda konsten mot skadligt ljus. Nu finns specialglas som fångar upp solljuset.

Kungaparet tar del av renoveringsarbetet. En stor förändring är att byggnadens fönster tas fram igen. När museet fick elektriskt ljus på 1920-talet började de sättas igen, bland annat för att skydda konsten mot skadligt ljus. Nu finns specialglas som fångar upp solljuset. Foto: Kungahuset.se

Nationalmuseum i Stockholm stängde den 3 februari 2013 för renovering. Statens fastighetsverk genomför, på regeringens uppdrag, renovering och ombyggnad av museet till en fullt modern museibyggnad med bevarade kulturhistoriska värden.

Under turen genom Nationalmuseum fick Kungaparet bland annat ta del av de stora förändringarna av de publika ytorna. På entréplanet ökar utställningsytan med 800 m2. Här kommer det att finnas tre utställningslokaler, ljusgården som på 60-talet byggdes igen för att skapa en hörsal återställs och en ny restaurang öppnar.

Kungen och Fredrik Eriksson, Nationalmuseums projektledare för renoveringen.

Kungen och Fredrik Eriksson, Nationalmuseums projektledare för renoveringen. Foto: Kungahuset.se

I nya Nationalmuseum kommer publiken att kunna se konst på fler ytor och på tre våningsplan. I utställningssalarna blir den största förändringen att de tidigare igensatta fönster öppnas så att man får in det naturliga ljuset som förstärker rummets volym och vackra detaljer samt att besökarna kan blicka ut över Stockholm.

Alla el- och vvs-installationer i byggnaden görs om. Kopior av takrosetterna har tillverkats och inuti dem kommer ventilationsdon och sprinklersystem att monteras.

Nationalmuseum beräknas öppna igen under hösten 2018.

Byggnaden ritades av den tyske arkitekten Friedrich August Stüler och stod färdig 1866. Nu genomgår museet en genomgripande renovering och beräknas öppna igen hösten 2018.

Byggnaden ritades av den tyske arkitekten Friedrich August Stüler och stod färdig 1866. Nu genomgår museet en genomgripande renovering och beräknas öppna igen hösten 2018. Foto: Kungahuset.se

Nationalmuseum

Nationalmuseum är Sveriges största konstmuseum. Samlingarna består av måleri, skulptur och konst på papper från omkring 1500- till 1900-tal, samt av konsthantverks- och designföremål från 1500-tal till nutid.

Byggnaden ritades av den tyske arkitekten Friedrich August Stüler och stod färdig 1866. Museets historia går tillbaka till 28 juni 1792 då Konglig Museum instiftades, det öppnade 1794 i norra logårdsflygeln på Kungl. Slottet. Nationalmuseum är därmed ett av Europas äldsta konstmuseer.