Drottningen vid Childhood-dagen på Gröna Lund

Söndagen den 29 maj närvarade Drottningen vid Childhood-dagen på Gröna Lund i Stockholm. Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande.

Drottningen vid Childhood-dagen.

Drottningen vid Childhood-dagen. Foto: Magnus Liljegren/Stella Pictures

För trettonde året i rad arrangerades Childhood-dagen på Gröna Lund. Syftet är att samla in pengar till World Childhood Foundations arbete för att barn ska få vara barn. Alla Gröna Lunds entréintäkter fram till klockan 16.00 gick oavkortat till World Childhood Foundation.

Dagen bjöd på underhållning för stora och små, firandet avslutades med en konsert på Stora scenen med artisterna Ace Wilder, Oscar Zia, Brolle och Syster Sol.

Drottningen tackar alla artister som medverkat och alla som bidragit till Childhood-dagen.

Drottningen tackar alla artister som medverkat och alla som bidragit till Childhood-dagen. Foto: Magnus Liljegren/Stella Pictures

Childhood-dagen på Gröna Lund.

Childhood-dagen på Gröna Lund. Foto: Magnus Liljegren/Stella Pictures

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende.

Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete