Kronprinsessan i möte med Landstorms­fonden

Onsdagen den 25 maj hade styrelsen för stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond sammanträde på Kungl. Slottet. Kronprinsessan är ordförande i fonden.

Kronprinsessan tillsammans med Landstormsfondens ledamöter.

Kronprinsessan tillsammans med Landstormsfondens ledamöter. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond stödjer ändamål som rör det frivilliga försvarsarbetet.

Kronprinsessan Margareta (1882–1920)

Kronprinsessan Margareta (1882–1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Landstorm

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.