Kungen vid WWF:s årsmöte

Torsdagen 19 maj deltog Kungen i Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls i Ramnäs, Västmanland. Mötet följdes av en exkursion vid Öjesjöbrännan på temat Två år efter branden – naturens återhämtning.

Öjesjöbrännan ingår i ett område som framöver ska bli Ekopark.

Öjesjöbrännan ingår i ett område som framöver ska bli Ekopark. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Dagen inleddes med Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls på Ramnäs Hotell. Kungen är hedersordförande i WWF:s förtroenderåd.

Kungen vid årsmötet där bland annat ämnet ”Skogen – från vision till handling. Vad vill och gör WWF?” diskuterades.

Kungen vid årsmötet där bland annat ämnet ”Skogen – från vision till handling. Vad vill och gör WWF?” diskuterades. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Efter en gemensam lunch begav sig mötesdeltagare till Öjesjöbrännan för en exkursion.

Öjesjöbrännan utgörs av 1.500 hektar skogsmark med insprängda myrar och hällmarker. Större delen av området brann hårt i samband med branden 2014 i i Västmanland. Vissa partier och enstaka träd har överlevt den extremt hårda branden.

WWF:s skogsexpert Linda Berglund samt Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert ledde exkursionen som hade temat Två år efter branden – naturens återhämtning.

WWF:s skogsexpert Linda Berglund berättade om hur lövskogen tar över efter branden. Här var det tidigare tallskog men nu sprider sig björk och sälg.

WWF:s skogsexpert Linda Berglund berättade om hur lövskogen tar över efter branden. Här var det tidigare tallskog men nu sprider sig björk och sälg. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures