Drottningen vid Mentor Sveriges årsstämma

Måndagen den 16 maj deltog Drottningen i Mentor Sveriges styrelsemöte med efterföljande årsstämma på Kungl. Slottet. Drottningen grundade Mentor 1994 och är organisationens hedersordförande.

Mentor Sveriges årsstämma hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Mentor Sveriges årsstämma hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Foto: Pernilla P

Till årets stämma var svenska företag och ungdomar inbjudna för att diskutera frågor som; var behövs vi vuxna? Hur kan de som sitter på makt och medel bidra? Och vilken roll spelar svenskt näringsliv i integrationen?

Drottningen tillsammans med de ungdomar som deltog i årets stämma.

Drottningen tillsammans med de ungdomar som deltog i årets stämma. Foto: Pernilla P

Om Mentor

Drottningen grundade Mentor 1994 och är organisationens hedersordförande.

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13–17 år. Genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar organisationen till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.

Organisationen samarbetar med föräldrar, kommuner, skolor och företag.

Mentor International är den internationella paraplyorganisation som Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Organisationen finns i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och genomför också projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.

Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar.