Kungen vid Yrkes-SM

Fredagen den 13 maj var Kungen i Malmö för att besöka Yrkes-SM som pågår på Malmömässan.

Kungen vid Yrkes-SM i Malmö.

Kungen vid Yrkes-SM i Malmö. Foto: Yrkes-SM

Yrkes-SM ägde rum 11–13 maj och då möttes över 200 ungdomar för att göra upp i nästan 40 olika yrken. Allt från guldsmed och frisör till plattsättare och elektriker.

Vid en rundvandring i mässhallarna fick Kungen bland annat träffa tävlande plåtslagare, flygmekaniker och undersköterskor.

Som avslutning på besöket närvarade Kungen då vinnarna av Yrkes-SM korades.

Under rundvandringen i mässhallen.

Under rundvandringen i mässhallen. Foto: Stefan Lindblom/Stella Pictures

Kungen tillsammans med deltagare från målarna som visar upp sitt porträtt av Kungen.

Kungen tillsammans med deltagare från målarna som visar upp sitt porträtt av Kungen. Foto: Yrkes-SM

Yrkes-SM

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30-tal yrken.

Organisationen bakom Yrkes-SM är WorldSkills Sweden som är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.