Prins Daniel vid kongress om transplantation

Onsdagen den 11 maj närvarade Prins Daniel vid 28th Congress of the Scandinavian Transplantation Society som hölls i Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna.

Docent Lars Bäckman, Akademiska sjukhuset, Prins Daniel och docent Lars Wennberg, Karolinska sjukhuset.

Docent Lars Bäckman, Akademiska sjukhuset, Prins Daniel och docent Lars Wennberg, Karolinska sjukhuset. Foto: KI

Prinsen närvarade vid öppningssymposiet Expanding the donor pool där läkare och professorer talade kring olika typer av organdonation.

Kongressen arrangeras vartannat år och är ett internationellt möte kring organtransplantation som vänder sig till läkare, omvårdspersonal, forskare, administratörer, politiker med flera.

Årets kongress arrangeras gemensamt av transplantationsklinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Uppsala Universitetssjukhus.