Förberedelser inför statsbesöket från Chile

Måndagen den 9 maj mötte Kungaparet och Kronprinsessparet experter från UD för att få fördjupad kunskap om Chile inför statsbesöket.

Kungaparet och Kronprinsessparet lyssnar till Utrikesdepartementets föredragning inför statsbesöket från Chile.

Kungaparet och Kronprinsessparet lyssnar till Utrikesdepartementets föredragning inför statsbesöket från Chile. Foto: Kungahuset.se

Chiles president Michelle Bachelet avlägger statsbesök i Sverige 10–12 maj på inbjudan av Kungen. Inför statsbesöket informerade Utrikesdepartementet Kungaparet om aktuella frågor i Chile.

Detta är det första inkommande statsbesöket från Chile till Sverige.

Informationsmöten med UD hålls alltid inför ett statsbesök.