Kungaparet vid Global Child Forum i Kuala Lumpur

Torsdagen den 5 maj deltog Kungaparet i Global Child Forums regionala forum i Kuala Lumpur, Malaysia.

Kungaparet vid Global Child Forum i Kuala Lumpur.

Kungaparet vid Global Child Forum i Kuala Lumpur. Foto: Kungahuset.se

Under temat Mobility & Connectivity: Children’s Rights and Sustainable Business samlade forumet i Kuala Lumpur över 280 ledare och beslutsfattare från regeringar, företag, det civila samhället och den akademiska världen för att diskutera det aktuella läget för barns rättigheter i ASEAN-regionen. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, är en samarbetsorganisation bestående av tio länder i Sydostasien.

Kungaparet med forumets talare.

Kungaparet med forumets talare. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet startade Global Child Forum 2009. Forumet syftar till att stimulera dialog och ledarskap och förbättring av barns rättigheter i linje med barnkonventionen.

Kungen välkomnade alla och såg fram emot att ta del av dagens diskussioner.

Kungen välkomnade alla och såg fram emot att ta del av dagens diskussioner. Foto: Kungahuset.se

Forumets moderator Veronica Pedrosa från Tv-kanalen al-Jazira, hälsade välkommen.

Kungen höll därefter öppningsanförandet och talade om forumets fokus på barns rättigheter i Sydostasien. Regionen är en av de mest dynamiska i världen. Här bor över 600 miljoner människor, ungefär samma antal som i hela EU men med en mycket yngre befolkning. Kungen lyfte det viktiga i att se till att barns rättigheter respekteras när ekonomin växer och tekniken utvecklas.

Under förmiddagen talade bland andra Le Luong Minh, generalsekreterare ASEAN, om regionens stora utveckling och vikten av att samarbeta med privata sektorn i arbetet för barns rättigheter.

Rohani Abdul Karim, minister vid Ministry of Women, Family and Community Development, Malaysia, såg forumet som en uppmaning till alla delar av samhället, särskilt företag, att få upp ögonen för och vidta åtgärder för att stärka barns rättigheter i regionen. Rohani Abdul Karim har under sin tid som minister inrättat nationella rådet för barn. Rådet där även barn ingår föreslår rekommendationer till regeringen i frågor som bland annat rör skydd, vård och utveckling.

Minister Rohani Abdul Karim berättade att Malaysiska regeringen dagen innan forumet tagit ytterligare beslut för att stärka barnens rättigheter.

Minister Rohani Abdul Karim berättade att Malaysiska regeringen dagen innan forumet tagit ytterligare beslut för att stärka barnens rättigheter. Foto: Kungahuset.se

Före lunchen lyftes Global Child Forums och Boston Consulting Groups (BCG) rapport om barns rättigheter och företagssektorn i Sydostasien. Resultaten kommenterades av Simon Lord, hållbarhetschef på Sime Darby, Pipat Yodprudtikan, direktör Thaipat Institute, Rick Ramli, vd för Boston Consulting Group Malaysia, och Wivina Belmonte, biträdande regionchef vid UNICEF:s regionkontor för östra Asien och Stillahavsområdet.

Beth Verhey, Unicef, leder ett av samtalen under "ActionLab".

Beth Verhey, Unicef, leder ett av samtalen under "ActionLab". Foto: Kungahuset.se

Eftermiddagen inleddes med fyra olika "ActionLabs" som fokuserade på:

  • arbetstillfällen för ungdomar som en drivkraft till förändring,
  • att stärka barns rättigheter genom informations- och kommunikationsteknik,
  • att skydda barns rättigheter inom rese- och turistnäringen samt
  • Children’s Rights and Business Atlas som ett verktyg för ansvarsfullt företagande.
Kungen under diskussionen om att se utmaningar som tillfällen.

Kungen under diskussionen om att se utmaningar som tillfällen. Foto: Kungahuset.se

Efter ett par timmar samlades alla åter för att sammanfatta diskussionerna. Att sprida kunskap, värdegrunder och att agera nu var ord som återkom. Men också att se kulturskillnader.

Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, sammanfattar diskussionerna kring barns rättigheter inom rese- och turistnäringen.

Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, sammanfattar diskussionerna kring barns rättigheter inom rese- och turistnäringen. Foto: Kungahuset.se

Eftermiddagen fortsatte med att Trung Dung, grundare av iCare Benefits med huvudkontor i Vietnam, berättade hur organisationen arbetar med att ge anställda i utvecklingsländer tillgång till viktiga produkter och tjänster genom räntefria avbetalningar.

Under rubriken Perspective for the Future – What Will it Take? diskuterade sedan Mark Pierce, regionchef Plan International Asien, Pak Y.W. Junardy, styrelsemedlem i FN:s Global Compact, Ines Kaempfer, vd Rädda Barnens Barnrättscenter (Centre for Child-Rights and Corporate Social Responsibility, CCR CSR) och Per Heggenes, vd för IKEA Foundation. Att lyfta folk ur fattigdom, att bidra till att barn som påverkas av migration får en trygghet och att verkligen lyssna till barn, var några ämnen som lyftes.

Thomas Thomas, vd för ASEAN CSR Network, talade om att vi måste ändra vårt sätt att tänka och våra värderingar för att nå en hållbar förändring. I samtal med Åse Bäckström, vd för Global Child Forum, och moderator Veronica Pedrosa.

Thomas Thomas, vd för ASEAN CSR Network, talade om att vi måste ändra vårt sätt att tänka och våra värderingar för att nå en hållbar förändring. I samtal med Åse Bäckström, vd för Global Child Forum, och moderator Veronica Pedrosa. Foto: Kungahuset.se

Global Child Forum i Kuala Lumpur avrundades av Drottningen som framhöll att Global Child Forum kan bidra till en verklig förändring till det bättre i en komplex värld. Genom att sammanföra ledare och beslutsfattare från hela världen för att dela och jämföra erfarenheter, skapas nya innovativa sätt för en bättre framtid.

Drottningen tackade avslutningsvis alla som deltagit i Global Child Forum.

Drottningen tackade avslutningsvis alla som deltagit i Global Child Forum. Foto: Kungahuset.se

Den lokala gruppen Gamelan spelade under Global Child Forum.

Den lokala gruppen Gamelan spelade under Global Child Forum. Foto: Kungahuset.se

Om Global Child Forum

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter.

Sedan starten har fem forum ägt rum i Stockholm samt två utanför Sverige; 2014 deltog Drottningen i forumet i Dubai, Förenade Arabemiraten, och 2015 deltog Prinsessan Sofia i Global Child Forum i Pretoria, Sydafrika.

The Global Child Forum i Kuala Lumpur arrangeras i samarbete med UNICEF, UN Global Compact, ASEAN CSR Network, Save the Children, Plan International och ECPAT International.