Prins Daniel i Malmö med Prins Daniels Fellowship

Tisdagen den 3 maj besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram Malmö för att prata entreprenörskap med ungdomar från Värnhemsskolan och Malmö högskola.

Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna Nami Zarringhalam, Lina Gebäck och Gunilla von Platen på Värnhemsskolan i Malmö.

Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna Nami Zarringhalam, Lina Gebäck och Gunilla von Platen på Värnhemsskolan i Malmö. Foto: Mikael Persson/Stella Pictures

Under förmiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Gunilla von Platen (Xzakt Kundrelation), Lina Gebäck (Linas matkasse) och Nami Zarringhalam (TrueCaller) Värnhemsskolan där dagen inleddes med en aulaföreläsning. Prinsen och inspiratörerna delade med sig av sina erfarenheter och eleverna fick möjlighet att ställa frågor.

Därefter hölls rundabordssamtal där eleverna fick möjlighet att diskutera mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar med Prinsen och inspiratörerna.

Prins Daniel och Nami Zarringhalam pratar entreprenörskap med elever på Värnhemsskolan i Malmö.

Prins Daniel och Nami Zarringhalam pratar entreprenörskap med elever på Värnhemsskolan i Malmö. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Malmö högskola för ytterligare ett samtal samt rundabordsdiskussion med studenter.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.