Kungen delade ut Vegamedaljen

Onsdagen den 20 april delade Kungen ut Vegamedaljen till professor Didier Fassin vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

Kungen delade ut Vegamedaljen till professor Didier Fassin.

Kungen delade ut Vegamedaljen till professor Didier Fassin. Foto: Kungahuset.se

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delar ut Vegamedaljen 2016 till professor Didier Fassin, Institute for Advanced Study i Princeton, USA.

Kungen och professor Didier Fassin vid ceremonin på Kungl. Slottet.

Kungen och professor Didier Fassin vid ceremonin på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Didier Fassin är en mångsidig antropolog med gedigna och breda meriter, och med ett starkt engagemang i samhällsfrågor. Efter att först i sitt hemland Frankrike ha utbildat sig till läkare engagerade han sig i internationella hälsoproblem, särskilt HIV/AIDS, genom organisationen Läkare utan gränser. Hans medicinska fälterfarenhet ledde honom till antropologin, och en doktorsexamen vid EHESS, Paris.

Kungen delade ut Vegamedaljen till professor Didier Fassin.

Foto: Kungahuset.se

Vegas återkomst till Stockholm med Kungliga slottet i elektrisk belysning och dekorationer av Magnus Isæus (1841–1890). Bild målad av Otto August Mankell (1838–1885).

Vegas återkomst till Stockholm med Kungliga slottet i elektrisk belysning och dekorationer av Magnus Isæus (1841–1890). Bild målad av Otto August Mankell (1838–1885). Foto: Göteborgs Universitetsbibliotek

Om Vegamedaljen

Vegamedaljen instiftades 1880 av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) och ska enligt stadgarna gå till ”personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen.”

Priset delas ut i anslutning till årsdagen av fartyget Vegas ankomst till Stockholm den 24 april 1880. Vega var det fartyg som användes av Adolf Erik Nordenskiöld på den så kallade Vegaexpeditionen 1878–1880. Expeditions syfte var att segla genom Nordostpassagen vilket också lyckades. Oskar II var med och finansierade expeditionen.

Kungen är SSAG:s högste beskyddare.