Drottningen i New York

Tisdagen den 19 och onsdagen den 20 april var Drottningen i New York för att medverka vid möten kring drogprevention samt för att närvara vid mottagningen inför FN:s högnivåmöte om Agenda 2030.

Drottningen vid mötet i FN:s generalförsamling.

Drottningen vid mötet i FN:s generalförsamling. Foto: Jasmina Sjöberg

Tisdag 19 april

Världens länder träffas i New York 19-21 april för ett särskilt möte om narkotika i FN:s generalförsamling. The UN General Assembly Special Session (UNGASS)Länk till annan webbplats. diskuterar narkotikafrågan för andra gången, första sessionen hölls 1998.

Under tisdagens Listen First, ett evenemang initierat av Sverige och Frankrike om evidensbaserade preventionsinsatser för barn och unga talade Drottningen och sa:

Barn och ungdomar behöver vuxna som stöd under uppväxten. Som grundare av Mentor International, har jag sett den starka och långvariga effekt som tidiga åtgärder kan ge.

I flera länder bygger våra program på mentorskap med engagerade vuxna som hjälper ungdomar att navigera genom de svårigheter och utmaningar som de stöter på under uppväxten.

H.M. Drottningen

Syftet med mötet är att FN:s medlemsländer ska komma överens om en politisk deklaration med ett antal mål som sätter agendan inför framtiden. Regeringen har under flera års tid arbetat med förberedelserna inför UNGASS. Sverige har aktivt verkat för att det globala narkotikaarbetet kopplas till arbetet med Agenda 2030 och drivit på för att barn-, jämställdhet- och brukarperspektiv ska inkluderas i deklarationen.

The UN General Assembly Special Session (UNGASS) diskuterar narkotikafrågan för andra gången, första sessionen hölls 1998.

The UN General Assembly Special Session (UNGASS) diskuterar narkotikafrågan för andra gången, första sessionen hölls 1998. Foto: Jasmina Sjöberg

Onsdag 20 april

Drottningens dag inleddes med ett besök på High School of Economics and Finance för att ta del av Mentor-programmet Shattering the Myths som utvecklats av Mentor USA i samarbete med NIDA (National Institute on Drug Abuse) och som sammanför studenter och forskare för diskussioner om narkotikaproblem i samhället.

Drottningen deltog i ett möte och fick tillfälle att tala med ungdomar och höra deras tankar om effektivt förebyggande.

Drottningen tillsammans med elever vid High School of Economics and Finance.

Drottningen tillsammans med elever vid High School of Economics and Finance. Foto: Melinda Martino

Drottningen deltog därefter i ett lunchmöte med World Childhood Foundation, USA.

Dagen avslutades med en mottagning för besökande stats- och regeringschefer som samlats i New York inför FNs högnivåmöte om Agenda 2030.

Mentor

Mentor är en världsledande organisation inom drogprevention. Drottningen grundade stiftelsen 1994 tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och hon är president för Mentor International.

Mentor finns i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Baltikum, och genomför också projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.