Kungen vid ICC:s årsmöte

Tisdagen den 19 april närvarade Kungen vid Svenska ICC:s (International Chamber of Commerce) årsmöte som hölls på Grand Hôtel i Stockholm.

Mötet öppnades av Fredrik Cappelen, ordförande för ICC Sverige, som därefter introducerade den diskussion om Europa utmaningar som hölls under förmiddagen.

Den brittiske politikern Lord Mandelson gav sin syn på utmaningarna för Europa och Brexit, om eventuella effekter för Storbritannien, Europa och Sverige beroende på utfall i den folkomröstning om EU-medlemskapet som hålls i Storbritannien i juni.

Lord Mandelson var EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor 2004–2008. År 2008 utnämndes han till näringsminister i Gordon Browns regering och 2009 till vice premiärminister.

Lord Mandelson och Klas Eklund, ekonom och författare, diskuterade avslutningsvis kring Europe disunited: causes, prospects and solutions.

Näringslivets världsorganisation

ICC är näringslivets världsorganisation och representerar företag av alla storlekar och branscher. Organisationen grundades i Atlantic City år 1919 och ICC:s svenska nationalkommitté, Svenska ICC, 1921. Bland dess medlemmar finns praktiskt taget alla större näringslivsorganisationer och företag i Sverige.

Organisationen har som huvuduppgifter: att främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens, att verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationell handel, att skapa självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder och att lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom.

ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och har en dialog med andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella Teleunionen (ITU) och Världstullorganisationen (WCO).