Prins Daniel besökte Berlin och München

Tisdagen den 12 april och onsdagen den 13 april besökte Prins Daniel Berlin och München tillsammans med en delegation med runt 40 entreprenörer och företagsledare för att få fördjupade kunskaper om den tyska marknaden.

Prins Daniel tillsammans med delegationen under besöket i Berlin och München.

Prins Daniel tillsammans med delegationen under besöket i Berlin och München. Foto: Anna Lindberg/IVA

Besöket i Berlin inleddes på forsknings- och teknologiparken Adlershof. Därefter besökte delegationen German Council on Foreign Relations där Dr Arend Oetker tog emot och förde samtal om familjeägda små och medelstora företag.

Under eftermiddagen besöktes startup-företag på T-Labs innovationslaboratorier, samt företaget Soundcloud som tillhandahåller en digital social musikplattform.

Besöket i Berlin avslutades med en middag på DRIVE, Volkswagen Group Forum.

I München besökte delegationen startup-företag på UnternehmerTUM, ett centrum för innovation och företagsamhet. Därefter besökte delegationen Siemens och BMW.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.