Kungen vid Skogsnäringsveckan

Tisdagen den 12 april närvarade Kungen vid Skogsnäringsveckan på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Erik Gatenholm, Cellink, demonstrerar nanocellulosa för Kungen och Monika Stridsman, ordf Föreningen Skogen i samband med att Kungen besöker utställningen om nya material.

Erik Gatenholm, Cellink, demonstrerar nanocellulosa för Kungen och Monika Stridsman, ordf Föreningen Skogen i samband med att Kungen besöker utställningen om nya material. Foto: Johan Ardefors

Kungen tas emot av Monika Stridsman, ordförande Föreningen Skogen och Karl-Henrik Sundström, styrelseordförande i Skogsindustrierna tillika koncernchef i Stora Enso.

Kungen tas emot av Monika Stridsman, ordförande Föreningen Skogen och Karl-Henrik Sundström, styrelseordförande i Skogsindustrierna tillika koncernchef i Stora Enso. Foto: Johan Ardefors

Kungen trycker på knappen för printning av en näsa i nanocellulosa tillsammans med Ida Henriksson, Cellink.

Kungen trycker på knappen för printning av en näsa i nanocellulosa tillsammans med Ida Henriksson, Cellink. Foto: Johan Ardefors

Under förmiddagen delade Kungen ut fyra priser:

Guldkvisten som i år gick till skogsentreprenören Håkan Dunberg, skogsskötselspecialist Clas Fries och Peter Holmgren, chef för det internationella skogsforskningscentret Cifor. Priset går till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.

Greve Carl Bernadottes skogspris till forskare Birgit Östman. Priset delas sedan mer än 50 år ut till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Enligt instiftarens önskemål delas priset ofta ut till människor som på ett fruktbart sätt kombinerar vetenskap med praktik.

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris tilldelades Ali Naderi, forskare inom gruppen Papperskemi och Nanocellulosa vid Innventia. Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustri.

Träpriset 2016 tilldelades Helsingborgs stad (byggherre) och Dorte Mandrup och Pernille Svendsen (arkitekter) för Råå förskola. Träpriset delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i.

Efter utdelningen följde två seminarier på temat bioekonomiska innovationer.

Maria Strømme, professor i nanoteknik vid Uppsala universitet och vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), berättade om forskning inom nanoteknik, ett av de hetaste teknikområdena, och hur våra liv och vårt samhälle är på väg att ändras med hjälp av just nanoteknologin.

Därefter talade Rasmus Malbert, designer, möbelskapare och materialstrateg, kring smarta och förnyelsebara material. Rasmus Malbert har designat en cykelhjälmen helt baserat på material från skogen.

Kungen tillsammans med pristagarna.

Kungen tillsammans med pristagarna. Foto: Johan Ardefors

Från vänster till höger:

  • Claes Fries, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen mottagare av Guldkvistar av Föreningen Skogen
  • Håkan Dunberg, skogsentreprenör i Eksjö, mottagare av Guldkvistar av Föreningen Skogen.
  • Forskaren Birgit Östman mottagare av Greve Carl Bernadottes skogspris
  • Ali Naderi, mottagare av Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris
  • Träpriset 2016 tilldelades Råå förskola i Helsingborg. Mottagare av priset: Dorte Mandrup – Arkitekten, Dorte Mandrup Arkitekter
  • H.M. Konungen
  • Richard Lundberg – Byggherren, ordförande i fastighetsnämnden i Helsingborgs kommun
  • Hans Utter – projektledare, Sweco
  • Olle Olsson – Byggentreprenör, PEAB

Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckananordnas av branschorganisationen Skogsindustrierna i samarbete med föreningen Skogen. Skogsnäringsveckan fick sin nuvarande form 2006, men är i sig en fortsättning på den tidigare Skogsveckan som drog igång 1866.