Kungen vid BP Fellows årsmöte

Tisdagen den 12 april deltog Kungen i årsmötet för den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship. Mötet hölls på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med medlemmar ur Baden-Powell Fellows svenska gren.

Kungen tillsammans med medlemmar ur Baden-Powell Fellows svenska gren. Foto: Magnus Fröderberg

Baden Powell Fellows är ett sällskap som stöttar scoutrörelsens utveckling i Sverige och världen.

Kungen som är hedersordförande i Scouterna hälsade välkommen och öppnade mötet där bland annat en uppdatering av det gångna årets händelser gavs och nya medlemmar välkomnades.

Scouterna är en rörelse i medvind. Förra året växte rörelsen i Sverige med 2 300 medlemmar, något som lyftes fram av Kungen vid mötet. Scouterna verkar för att fler barn och unga ska få uppleva scouting. Under årsmötet hölls en presentation om arbetet att bredda scoutrörelsen. Detta görs genom att arbeta aktivt med nyanlända barn och unga samt satsa på nystartsverksamhet, alltså att starta scoutkårer i områden där scouterna idag inte är så starka och synliga. Syftet är ökad mångfald och integration, att ge fler barn och unga en möjlighet till en meningsfull och utvecklande fritid.

Under det gångna året prisades Scouterna också för sin kommunikation och nya medlemstidning.

Baden-Powell Fellowship

Baden-Powell Fellowship består av drygt 2 300 personer som donerat pengar till scoutrörelsen genom World Scout Foundation, där Kungen är heders­ordförande.

De insamlade pengarna går till att utveckla scoutrörelsen i olika delar av världen. Den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship består av drygt 140 personer.

Robert Baden-Powell (1857–1941) är scoutrörelsens grundare.