Drottningen vid konferens om trafficking

Tisdagen den 12 april deltog Drottningen i en internationell konferens om människohandel. Drottningen var en av talarna vid Human Trafficking in the 21st Century som hölls på Uppsala universitet.

Konferensen "Human Trafficking in the 21st Century" pågår 12-13 april.

Konferensen "Human Trafficking in the 21st Century" pågår 12-13 april. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Till konferensen samlades experter på området människohandel, trafficking. Människohandeln påverkar miljoner av individer runtom i världen.

Uppsala universitets prorektor Anders Malmberg hälsade välkommen och talade om syftet med konferensen – att främja kunskaps- och informationsutbyte samt att öka samarbeten kring arbetet mot trafficking.

Under förmiddagen talade bland andra Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie och nationell rapportör för människohandel. Hon nämnde bland annat utbildning och civilkurage som viktiga faktorer, med rätt kunskap kan vi alla hjälpa till att identifiera offer för människohandel.

Endrit Mujaj, handläggare på Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. berättade om NMT:s arbete, till exempel om det stödprogram som finns för rehabilitering för personer som utsatts för människohandel och prostitution.

Eugenio Ambrosi, regionchef för IOM (Internationella Organisationen för Migration),Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. berättade om erfarenheter och utmaningar i att identifiera och ge stöd till offer för människohandel. Han nämnde hur viktigt det är att gå till källan och se varför människor hamnar i sårbara situationer och därmed riskerar att bli offer. Eugenio Ambrosi nämnde även det centrala i samarbeten och koordinering över nationsgränserna så att nätverken blir bättre än människohandlarnas. Ett annat prioriterat arbete är att få bort efterfrågan och därmed lönsamheten i denna i dag så lukrativa verksamhet.

Under konferensen “Human Trafficking in the 21st Century” som hölls på Uppsala universitet.

Under konferensen “Human Trafficking in the 21st Century” som hölls på Uppsala universitet. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Drottningen inledde konferensens andra del med ett anförande och talade om det nödvändiga i att utbyta erfarenheter och att ta fram goda exempel i arbetet mot människohandel. Drottningen lyfte också att det enligt Unicef i dag är fler än 1,2 miljoner barn över hela världen som är offer för människohandel och att vi just nu i Europa och i Sverige har en alarmerande situation vad gäller ensamkommande flyktingbarn, som riskerar att bli offer för människohandel.

Under eftermiddagen talade bland andra Britta Holmberg, projektchef på World Childhood Foundation, om att våga stödja projekt som arbetar med långsiktiga lösningar och inte enbart de som ger snabba resultat.

Kristiina Kangaspunta, som ansvarar för the Global Report on Trafficking in Persons Unit vid FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC), presenterade globala trender och mönster för människohandel. Rapporten visar bland annat att människohandel händer överallt och att majoriteten av offren är kvinnor och flickor samt att antalet unga offer ökar