Kungen vid Nationellt forensiskt centrum

Torsdagen den 7 april besökte Kungen Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med huvuduppgift att som opartiskt expertorgan utföra kriminaltekniska laboratorieundersökningar.

Verksamhetsexpert Conny Ohlsson, Kungen och Lena Klasén, avdelningschef för NFC, vid Kemi- och Tekniksektionen. Där förevisades hur tekniska brandundersökningar genomförs.

Verksamhetsexpert Conny Ohlsson, Kungen och Lena Klasén, avdelningschef för NFC, vid Kemi- och Tekniksektionen. Där förevisades hur tekniska brandundersökningar genomförs. Foto: Elin Bågviken/Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Besöket på Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping inleddes med att Lena Klasén, avdelningschef för NFC, berättade om verksamheten. Under dagen att fick Kungen sedan inblick i hur ett par stora och komplexa ärenden hanteras vid NFC:s olika sektioner.

Lena Klasén, avdelningschef för NFC, Kungen och Liselotte Nielsen Sundberg, biträdande avdelningschef.

Lena Klasén, avdelningschef för NFC, Kungen och Liselotte Nielsen Sundberg, biträdande avdelningschef. Foto: Göran Billeson/IBL

Hos vapengruppen på Kemi- och Tekniksektionen fick Kungen en förevisning av NFC:s referenssamling av vapen och ammunition samt en demonstration av vapenundersökningar.

Vid NFC:s undervisningslaboratorium visade medarbetare vid Biologisektionen spårsäkring och dna-analys och hur man arbetar med dna-analyser i samband med mordutredningar. Hos gruppen för spår och teknisk brand på Kemi- och Tekniksektionen fick Kungen ta del av hur tekniska brandundersökningar genomförs.

Sektionschef Robert Kronqvist med medarbetare på biologisektionen visar hur de arbetar med spårsäkring och dna-analys.

Sektionschef Robert Kronqvist med medarbetare på biologisektionen visar hur de arbetar med spårsäkring och dna-analys. Foto: Elin Bågviken/Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Eftermiddagen fortsatte hos Droganalyssektionen där sektionschef Anna Stenfeldt Hennings tillsammans med medarbetare talade om drogläget i Sverige samt berättade om hur droganalysundersökningar kan gå till i samband med utredningar av grov organiserad brottslighet.

Under besöket hos NFC fick Kungen även en fördjupning av Prümrådsbeslutet, en överenskommelse om ökat samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Genom samarbetet får Polismyndigheterna inom EU rätt att söka i varandras dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister.

Dagen avrundades med besök hos Informationstekniksektionen med en demonstration av hur digital information kan extraheras och analyseras ur olika media. Sista program­punkten var ett besök hos fingeravtrycksgrupperna på Kemi- och Tekniksektionen. Kungen fick se hur framkallning av latenta fingeravtryck går till samt hur fastställande av identitet kan utföras med hjälp av fingeravtrycksjämförelser.

Rubrik 3

Text...

Text...