Prins Daniel i Norrköping med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 6 april besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Norrköping för att prata entreprenörskap med ungdomar från Kungsgårdsgymnasiet och Campus Norrköping.

Dagen inleddes på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping.

Dagen inleddes på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Under förmiddagen var Prinsen tillsammans med entreprenörerna Stina Honkamaa Bergfors (United Screens), Johan Skarborg (Academic Work) och Renée Voltaire (Renée Voltaire AB) på Kungsgårdsgymnasiet. Programmet startade med en aulaföreläsning och därefter hölls rundabordssamtal där eleverna fick prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar tillsammans med Prinsen och inspiratörerna.

Renée Voltaire, Prins Daniel och Stina Honkamaa Bergfors berättar om erfarenheter av entreprenörskap under besöket på Kungsgårdsgymnasiet.

Renée Voltaire, Prins Daniel och Stina Honkamaa Bergfors berättar om erfarenheter av entreprenörskap under besöket på Kungsgårdsgymnasiet. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Campus Norrköping för ytterligare ett samtal samt rundabordsdiskussion med studenter.

Prinsen i samtal med elever vid Kungsgårdsgymnasiet.

Prinsen i samtal med elever vid Kungsgårdsgymnasiet. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.