Kungen vid Tyre Recycling i Åsensbruk

Onsdagen den 6 april besökte Kungen Tyre Recycling, en demonstrations- och återvinningsanläggning för bildäck, i Åsensbruk i Dalsland.

I produktionslokalen framför silor med kol. Kolet är på väg mot kimrökspelletering.

I produktionslokalen framför silor med kol. Kolet är på väg mot kimrökspelletering. Foto: Tanja Mueller/TM Foto

Vid ankomsten till Åsensbruk togs Kungen emot av bland andra kommunfullmäktiges ordförande Morgan E. Andersson, Melleruds kommun, Enviros styrelseordförande Stig-Arne Blom och Bengt-Sture Ershag, som 1994 uppfann den teknik som används för att utvinna kimrök, olja, stål och gas genom återvinning av uttjänta däck.

Kungen välkomnas av, från vänster: Jan Olsson, platschef Åsensbruk, Bengt-Sture Ershag uppfinnare, grundare och utvecklingschef Scandinavian Enviro Systems, Thomas Sörensson, vd Scandinavian Enviro Systems, Johanna Stenman, styrelseledamot och representant för största ägaren, samt Morgan E Andersson, kommunalfullmäktiges ordförande.

Kungen välkomnas av, från vänster: Jan Olsson, platschef Åsensbruk, Bengt-Sture Ershag uppfinnare, grundare och utvecklingschef Scandinavian Enviro Systems, Thomas Sörensson, vd Scandinavian Enviro Systems, Johanna Stenman, styrelseledamot och representant för största ägaren, samt Morgan E Andersson, kommunalfullmäktiges ordförande. Foto: Tanja Mueller/TM Foto

Under rundvandringen i företagets lokaler fick Kungen tillfälle att samtala med medarbetare och ta del av de olika stegen i processen att omvandla uttjänta bildäck till förädlade produkter.

Enviros vd Thomas Sörensson berättar om var däcken kommer ifrån och hur de hanteras i processen.

Enviros vd Thomas Sörensson berättar om var däcken kommer ifrån och hur de hanteras i processen. Foto: Tanja Mueller/TM Foto

Scandinavian Enviro Systems AB är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av innehållet i uttjänta fordonsdäck baserat på bolagets egen patenterad pyrolysteknik. Ur uttjänta däck fås kimrök, olja, stål och gas. Kimrök återvinns för användning inom gummiindustrin, olja för förbränning som energikälla och stålinnehållet för återvinning inom metallvaruindustrin. Producerad gas nyttjas i den egna återvinningsprocessen.

Återvinningen är ett exempel på cirkulär ekonomi, återvinning inspirerat av naturens kretslopp och strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara.

Enviros produktionsanläggning Tyre Recycling in Sweden AB i Åsensbruk i Dalsland fungerar som en fullskalig referens- och testanläggning för anläggningsleveranser för externa beställare samt kommer löpande producera kimrök.