Kungen i möte med Ungt Ledarskaps stipendiekommitté

Tisdagen den 5 april höll Ungt Ledarskaps stipendiekommitté möte på Kungl. Slottet för att utse årets Kompassrosstipendiater. Kungen är hedersordförande i kommittén.

Under mötet på Kungl. Slottet.

Under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Kompassrosstipendiaterna kommer att presenteras i anslutning till nästa veckas seminarium Ungt Ledarskap 2016, som hålls torsdagen den 14 april på Kungl. Slottet.

Under seminariet delar Kungen ut stipendiet till tre unga ledare som har visat på mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder.

Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap