Prins Carl Philip besökte Ericsson

Torsdagen den 31 mars besökte Prins Carl Philip Ericsson i Kista tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Prinsen och Mats Guldbrand vid världens första 5g-testbädd, som introducerades i november 2014. År 2020 kommer 5G finnas på marknaden i bred skala.

Prinsen och Mats Guldbrand vid världens första 5g-testbädd, som introducerades i november 2014. År 2020 kommer 5G finnas på marknaden i bred skala. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Prins Carl Philip kommer tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien att genomföra en rad företagsbesök med särskilt fokus på företagens kreativa arbete. Första besöket ägde rum på Ericsson i Kista.

Ericssons första mobiltelefon, från 1981, med 20 minuters batteritid.

Ericssons första mobiltelefon, från 1981, med 20 minuters batteritid. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Helena Norrman, Senior Vice President and Chief Marketing and Communications Officer, välkomnade Prinsen vid Ericsson Studio. I studion visar företaget sina produkter, tjänster och visioner. Besökare kan ta del av hur telekommunikation kan användas i olika delar av samhället. Ericsson Studio, som ligger invid huvudkontoret i Kista norr om Stockholm, öppnade 2010 och har erhållit en rad internationella utmärkelser.

Under förmiddagen fick Prinsen bland annat en presentation av Ericsson ConsumerLab av Anna Selander, chef för Ericsson ConsumerLab. Företaget har mer än 20 års erfarenhet av att studera människors beteenden och värderingar, som hur de agerar och tänker kring IT-produkter och tjänster. Ericsson ConsumerLab sammanställer undersökningar, till exempel om konsumenters önskemål, och presenterar trendrapporter. Ulf Ewaldsson, Chief Technology Officer, berättade sedan om teknikskiften inom telekommunikation.

Prins Carl Philip och Hans Vestberg, vd och koncernchef för Ericsson.

Prins Carl Philip och Hans Vestberg, vd och koncernchef för Ericsson. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen träffade Prinsen industridesigner Jens Kallin och Anderas Säfström, som är chef för Industrial Design & Usability inom affärsenheten Radio och ansvarig för designen av Ericssons hårdvaruprodukter.

Besöket avrundades med att Hans Vestberg, vd och koncernchef för Ericsson, och Matilda Gennvi Gustafsson, Sustainability Director för Ericssonkoncernen, berättade om Ericssons hållbarhetsstrategi och företagets engagemang kring klimatförändringar och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Prins Carl Philip testar en cykelhjälm som registrerar trafiken runtomkring. Mats Guldbrand, Networked Society Evangelist, berättar om den uppkopplade hjälmen som är en pilotstudie Ericsson genomför i samarbete med Volvo Cars.

Prins Carl Philip testar en cykelhjälm som registrerar trafiken runtomkring. Mats Guldbrand, Networked Society Evangelist, berättar om den uppkopplade hjälmen som är en pilotstudie Ericsson genomför i samarbete med Volvo Cars. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Om Ericsson

Ericsson är världsledande inom telekomteknologi- och tjänster. I dag går omkring 40 % av världens alla mobilsamtal över nät som Ericsson byggt. Ericsson har ansvar för att supportera mobilnät som tillsammans har 2,5 miljarder abonnenter. Ursprunget till koncernen är det företag som Lars Magnus Ericsson etablerade 1876 för tillverkning av telefonapparater.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

IVA bildades 1919, är Sveriges näst yngsta akademi och har "... till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling”.

IVA har 1 300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. Kungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i IVAs verksamhet.