Drottningen och Prinsessan Sofia i möte med barnrätts­organisationer

Måndagen den 21 mars bjöd Drottningen in barnrättsorganisationer till Kungl. Slottet för att diskutera insatser för att hjälpa nyanlända barn och ungdomar. Drottningen är initiativtagare till mötet där även Prinsessan Sofia deltog.

Drottningen vid mötet med barnrättsorganisationer.

Drottningen vid mötet med barnrättsorganisationer. Foto: Kungahuset.se

Drottningen som tagit initiativet till mötet hälsade alla välkomna till Kungl. Slottet för att diskutera samarbete.

Inbjudna var representanter från:

 • Barnombudsmannen
 • BRIS
 • Care about the Children
 • Ecpat
 • Mentor Sverige
 • Plan International Sverige
 • Rädda Barnen
 • Scouterna
 • SOS Barnbyar
 • UNICEF
 • World Childhood Foundation

Moderator under förmiddagen var Tove Kjellander, Lyssna.nu.

Inledningsvis presenterade Barnombudsmannen och organisationerna det arbete som görs i dag med fokus på Sverige. Tillsammans arbetar de med informationsspridning, utbildning och aktiviteter till barn, föräldrar, professionella och myndigheter.

Därefter hölls en workshop där deltagarna i grupper diskuterade vad som görs i dag och vad som behöver utvecklas. Vid en summering av samtalen framkom att det finns en tydlig vilja till samverkan mellan organisationer, myndigheter och civilsamhället. Att erfarenheter och kunskaper behöver förmedlas och hur viktigt det är att lyssna till barnen.

Mötet hölls i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Mötet hölls i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

I samband med FN:s Barnkonventions 20-årsjubileum 2009 tog Drottningen initiativet och samlade Barnombudsmannen (BO) och de stora barnrättsorganisationerna för att gemensamt uppmärksamma barnens rättigheter. Det var första gången alla de stora barnrättsorganisationerna samarbetade runt en fråga.

Drottningen har nu samlat samma organisationer till en workshop för att lyfta det pågående arbetet, utbyta erfarenheter och blicka framåt för att se möjliga samarbeten i arbetet med att hjälpa nyanlända barn och ungdomar.