Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Tisdagen den 15 mars tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Schweiz ambassadör Christian Schoenenberger anländer till Kungliga slottet för audiens hos Kungen.

Schweiz ambassadör Christian Schoenenberger anländer till Kungliga slottet för audiens hos Kungen. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro, Irans ambassadör Abdolrasool Mohajer Hejazi, Schweiz ambassadör Christian Schoenenberger och USA:s ambassadör Azita Raji.

USA:s ambassadör Azita Raji och UD:s introduktör Bertil Roth vid Östra valvet, Kungl. Slottet.

USA:s ambassadör Azita Raji och UD:s introduktör Bertil Roth vid Östra valvet, Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Irans ambassadör Abdolrasool Mohajer Hejazi med följe.

Irans ambassadör Abdolrasool Mohajer Hejazi med följe. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Irans ambassadör Abdolrasool Mohajer Hejazi färdas uppför Slottsbacken i en av Hovstallets vagnar.

Irans ambassadör Abdolrasool Mohajer Hejazi färdas uppför Slottsbacken i en av Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

USA:s ambassadör Azita Raji tas emot av UD:s introduktör Bertil Roth.

USA:s ambassadör Azita Raji tas emot av UD:s introduktör Bertil Roth. Foto: Kungahuset.se

Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro med följe på Inre borggården, Kungl. Slottet.

Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro med följe på Inre borggården, Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se