Prins Daniel vid SNS-seminarium

Fredagen den 11 mars närvarade Prins Daniel vid ett seminarium arrangerat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Ämnet var Storbritanniens kommande folkomröstning om avtalet med EU.

Prins Daniel i samtal med Andreas Hatzigeorgiou, Nicola Clase och Göran von Sydow.

Prins Daniel i samtal med Andreas Hatzigeorgiou, Nicola Clase och Göran von Sydow. Foto: Allan Seppa/SNS

Under seminariet som hölls på SNS' kontor i Stockholm talade Nicola Clase, ambassadör vid Sveriges ambassad i London, och Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Samtalsledare var Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap vid Sieps och Stockholms universitet.

Om SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) är en politiskt oberoende ideell förening grundad 1948.

Genom forskning, möten och bokutgivning bidrar SNS till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.